جوک جدید جوک خنده دار ‏من نمیدونم این پیرمردا چه کار مهمی دارن که صبح به صبح پا میشن میان تو مترو با اون نگاه…